miert video stab sajto afa
zene hallgatas
zene letöltése

Az adózás folyamata végigkíséri az emberi civilizáció történetét. Mindig megosztotta a társadalmakat. Voltak, akik fizették és voltak azok, akik kivetették, ellen?rizték, beszedték és felhasználták azt. Az adófizet?k számára minden egyes lehet?ség az adóterhek csökkentésére öröm. Ennek az izgalmakkal teli törekvésnek a mindenkori jogszabályok szabnak teret. A vonatkozó adójogszabályok száma és rendszere az elmúlt évtizedekben nagyon bonyolulttá vált. Emiatt mára jószerivel csak a szakemberek értik ?ket, míg az adófizet?k küls? szemlél?ivé váltak az egyre gyakoribb nyilvános adóvitáknak. Ilyenkor az adófizet?k jelent?s része már csak érzelmileg tud állást foglalni adójogi helyzetével kapcsolatban. Mi, mint tanácsadók naponta átéljük ezt az érzelmi hangsúlyeltolódást a munkánk során. Ez a folyamat nagyban befolyásolja és rontja az adózás két f?szerepl?jének (adófizet? és adókivet?) egymással szemben tanúsított magatartását. Alapvet? naivitást mell?zve, de felel?s emberi magatartást feltételezve azt gondolom, hogy egyszer?bb adójogszabályok visszaterelnék az érzelmi gondolkodást az értelmi viták felé. Biztos vagyok benne, hogy így mindkét f?szerepl? kényelmesebb és biztonságosabb helyzetben érezné magát és könnyebben azonosulna a személyét érint? elvárásokkal. Ez a mi tanácsadói munkánkat is jelent?sen megkönnyítené. A szórakoztatáson túl ez is üzenete az Adózene produkciónak.